Guziki

Status prawny

 1. Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz nieposiadającą osobowości prawnej
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Zgierz
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole jest placówką publiczną, której działalność regulują:
  • - Ustawa z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe ( Dz.U. 2017r. poz. 59)
  • - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
  • - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
  • Statut Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu.
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną przez:
  • - Gminę Miasto Zgierz
  • - Rodziców - poprzez wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

w godzinach wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – dotyczy dzieci 3-5 lat

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-02-2018 - Edycja treści.

11-10-2017 - Edycja treści.

04-02-2016 - Edycja treści.

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

17-05-2012 - Edycja treści.

15-05-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 788