Guziki

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XLIV/575/18 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 stycznia 2018 r. opublikowane: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 lutego 2018r. poz. 704 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatny.
Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu realizuje podstawę programową w godzinach 8.00 - 13.00.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej jest płatny i wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę dla dzieci wieku od 3 do 5 roku życia.

Stawka żywieniowa

Wysokość dziennej stawki żywieniowej jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

3 posiłki 6 zł.
2 posiłki 4.80 zł.
1 posiłek 3 zł.

Miesięczna wysokość opłat z tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia stanowi iloczyn:

 • dziennej stawki żywieniowej
 • liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka, w miesiącu poprzednim
Przyjmowanie opłat

Dane do przelewu

 • Miejskie Przedszkole Nr 8
 • ul. Łódzka 86
 • 95-100 Zgierz
  • BANK SPÓŁDZIELCZY W  ZGIERZU - NUMERY KONT
  • Godziny płatne: 25 8783 0004 0021 6443 2000 0003
  • Żywienie: 148783 0004 0021 6443 2000 0007

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-11-2018 - Edycja treści.

19-02-2018 - Edycja treści.

27-02-2017 - Edycja treści.

04-04-2016 - Edycja treści.

13-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-01-2014 - Edycja treści.

03-10-2012 - Edycja treści.

01-10-2012 - Edycja treści.

25-05-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 734