Guziki

Informacje nieudostępnione

Udostępnianie informacji

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzedniej anonimizacji.

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości otrzymania informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście, telefonicznie, pisemnie, e-mailem, faksem. Nie ma określonego wzoru wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Ograniczenia prawo do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 659