Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY:

 1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu
 2. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
 3. Rejestr  wydawanych  informacji  o  gotowości  dziecka   do  podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 4. Rejestr wydawanych zaświadczeń  o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania  przedszkolnego.
 5. Rejestr  wniosków  nauczycieli  o  postępowanie  kwalifikacyjne przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola.
 6. Rejestr  zaświadczeń  nauczycieli,  którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego Przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Zgierzu otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego.
 7. Rejestr badań okresowych pracowników Miejskiego Przedszkola  Nr 8 w Zgierzu.
 8. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
 9. Rejestr  szkoleń  BHP  pracowników   Miejskiego  Przedszkola  Nr 8 w Zgierzu.
 10. Rejestr umów w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Zgierz.
 11. Rejestr umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi
 12. Rejestr wypadków wychowanków.
 13. Rejestr wypadków przy pracy.
 14. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierz.
 15. Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli.
 16. Rejestr skarg i wniosków.

EWIDENCJE:

 1. Ewidencja finansowo-księgowa.
 2. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 3. Ewidencja pieczęci.
 4. Ewidencja kluczy.
 5. Ewidencja akt osobowych pracowników.
 6. Ewidencja czasu pracy pracowników.
 7. Ewidencja wychowanków.
 8. Ewidencja urlopów.
 9. Ewidencja wyposażenie i środków trwałych.
 10. Ewidencja wyposażenie w odzież i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej.

ARCHIWA:

 1. Archiwum Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-03-2018 - Edycja treści.

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 772