Guziki

Kontrola zarządcza

System Kontroli Zarządczej

System Kontroli Zarządczej w Miejskim przedszkolu nr 8 w Zgierzu został stworzony z wykorzystaniem standardów kontroli zarządczej ogłoszonych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., stanowiących załącznik do ustawy o finansach publicznych ogłoszonej w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

Odpowiedzialność i obowiązki

Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w placówce odpowiada dyrektor przedszkola. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do stosowania wprowadzonych mechanizmów kontroli zarządczej w wykonywaniu swoje obowiązków i powierzonych zadań. Efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej wymaga aktywnego działania ze strony kierownika jednostki i wszystkich osób na samodzielnych stanowiskach oraz pracowników pedagogicznych.
Warunkiem skuteczności funkcjonowania systemu jest świadomość celów i zadań jednostki oraz czynny udział w procesie kontroli zarządczej wszystkich pracowników. System kontroli zarządczej został dostosowany do specyfiki placówki oświatowej.

Cel kontroli zarządczej

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 1. Zgodności działalności placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
 2. Skuteczności i efektywności działań.
 3. Wiarygodność sprawozdań.
 4. Ochronę zasobów.
 5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.
 6. Efektywność i skuteczność przepływu informacji.
 7. Zarządzanie ryzykiem.

Obszary kontroli zarządczej

 1. Środowisko wewnętrzne.
 2. Cele i zarządzanie ryzykiem.
 3. Mechanizmy kontroli.
 4. Informacja i komunikacja.
 5. Monitorowanie i ocena.

Podstawa funkcjonowania kontroli zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej z załącznikami:

 1. Regulamin Kontroli Zarządczej
 2. Standardy Kontroli Zarządczej
 3. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą
 4. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie dyrektora

Oświadczenie Dyrektora o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2017 str. 1

Oświadczenie Dyrektora o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2017 str. 2

Oświadczenie Dyrektora o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2017 str. 3


Oświadczenie Dyrektora o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2016 str. 1

Oświadczenie Dyrektora o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2016 str. 2


Oświadczenia Dyrektora o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2014

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-03-2018 - Edycja treści.

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-03-2014 - Edycja treści.

08-04-2013 - Edycja treści.

22-11-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 766