Guziki

Pracownicy Obsługi i Administracji

W Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Zgierzu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

Zadania i obowiązki pracowników administracji

Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z radą pedagogiczną w zakresie wychowania, opieki nad dziećmi. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji obsługi ustala dyrektor przedszkola. Podstawowe zadania i kompetencje pracowników administracji i obsługi określa Statut Przedszkola.

Wykaz pracowników administracji

Pracownicy administracji:

  1. Główna księgowa – Ewa Świderek
  2. Samodzielny referent – Iwona Majczyna
  3. Specjalista ds. BHP – Janusz Stasiak 

Pracownicy obsługi: 

  1. Pomoc nauczyciela – 1
  2. Kucharka – 1
  3. Pomoc kuchenna – 1
  4. Woźna – 2
  5. Robotnik do prac lekkich – 1

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-03-2018 - Edycja treści.

24-01-2018 - Edycja treści.

11-10-2017 - Edycja treści.

27-02-2017 - Edycja treści.

04-02-2016 - Edycja treści.

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

14-03-2013 - Edycja treści.

21-05-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 865