Guziki

Organizacja

W Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Zgierzu funkcjonują trzy oddziały, w których przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75.

Godziny pracy

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00
Placówka pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach
8.00 – 13.00

Szczegółowa organizacja

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona zgodnie
z ramowym rozkładem dnia.

Ramowy rozkład dnia

Na życzenie rodziców w przedszkolu organizowana jest nauka religii.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-11-2018 - Edycja treści.

24-01-2018 - Edycja treści.

04-10-2016 - Edycja treści.

04-02-2016 - Edycja treści.

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-01-2014 - Edycja treści.

18-05-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 833